tamplete_afis_campanie

Tribunalul Iaşi – Contestaţie Legea Electorală a Alegerilor Locale

Către Tribunalul  Iași,
            Subscrisa „FORȚA MOLDOVA”, partid politic înființat prin Sentința Civilă nr. 11 bis/01.02.2016, declarată definitivă și irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iași, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34,reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, președinte interimar, domiciliat în Iași, str. Cucu, nr. 22, bl. 309, Scara A, et. 3, ap. 10, legitimat cu CI, seria MX, nr. xxxxxx și  identificat cu CNP 1521119xxxxxx, 
solicităm suspendarea Hotărârii nr. 18 a BEJ Iași, care respinge toate candidaturile Partidului Forța Moldova, pentru funcția de consilier județean, pentru  motivul neîndeplinirii numărului de semnături, prevăzut la art. 49, alin. (2) a Legii 115/2015, până la pronunțarea Curții Constituționale, privind constituționalitatea acestui articol.
În fapt,
considerăm că HOTĂRÎREA nr. 18 a BEJ Iași/ 28. 04.2016, privind respingerea listei noastre de consilieri județeni, ne afectează grav interesele electorale, întrucât ne limitează drastic dreptul de a participa la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Hotărîrea contestată se  bazează  pe articolul 49 din Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, lege pe care o considerăm neconstituțională,întrucât ne impune:

·         strângerea a minim 7500 de semnături, la nivelul județului Iași, pentru listele de consilieri județeni, într-un interval de timp de 34 de zile (22 martie -26 aprilie), obligație prevăzută la articolul 49;

·         prag electoral de 5%, pentru partide și de 8%, pentru alianțe electorale, obligație prevăzută la articolul 100;

·         un singur tur de scrutin, pentru alegerea primarului, prevedere, care favorizează net primarii în funcție și partidele mari în dauna partidelor și candidaților noi, prevăzută la articolul 101.

            Solicităm onoratei instanțe să suspende Hotărârea nr. 18/ 28.04.2016, emisă de BEJ Iași și să sesizeze Curtea Constituțională a României privind examinarea constituționalitatii Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, care, în opinia noastră,  încalcă articolul 2 alin (1) din Constitutia Romaniei, privind reprezentativitatea celor aleși, în speță primari aleși într-un singur tur de scrutin cu 15-20 % din voturile corpului electoral și anume:  (1) Suveranitatea natională apartine poporului roman, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum; De asemeni considerăm că prin stabilirea de prag electoral și obligativitatea semnăturilor de susținere, Legea 115/2015 limitează grav dreptul de a fi ales prevăzut la articolul 37 din Constituția României precum și dreptul de reprezentare al cetățenilor care votează partide care nu au depășit pragul electoral.
           
29 aprilie 2016                                     
 Președinte interimar al Partidului „FORȚA MOLDOVA”
 
Traian Neculaie Rânja

NOTA:  Anexăm acțiunii noastre următoarele documente:

1.    Sentința civilă, nr. 11 bis, de înregistrare a Partidului ”Forța Moldova”;

2.    Lista de candidați, pentru funcția de consilieri județeni, a Partidului Forța Moldova, înregistrată la BEJ și la Tribunalul Iași, în termenul legal;

3.    Hotărîrea nr. 18/ 28.04.2016, emisă de BEJ Iași;

 4.    Sesizarea adresată Curții Constituționale.

Posted in Demersuri legislative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *