tamplete_afis_campanie

Curtea De Apel- Contestaţie la legea electorală

Către Curtea de Apel Iași,

Dosar nr. 6635/99/2016

Subscrisa „FORŢA MOLDOVA”, partid politic înfiin at prin Sentin a Civilă nr. 11bis/01.02.2016, declarată definitivă i irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iaşi, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, preşedinte interimar, domiciliat în Iaşi, str. XXXX, nr. XX, bl. xxx, Scara A, et. 3, ap. 10, legitimat cu CI, seria MX, nr. XXXXX şi identificat cu CNP 1521119XXXXXX,
Solicităm să ne expunem punctul de vedere, exprimat în Peti ia, adresată Tribunalului Iaşi în contestaţia adrersată Curţii Constituţionale, în dosarul nr. 6635/99/2016, în faţa Onoratei Curţi de Apel Iaşi.
Solicităm, de asemeni, casarea Hotarârii 1676/28.10.2016, a cărei motivare nu ne-a parvenit dar pe care o considerăm netemeinică i nelegală, din următoarele motive:
  • Nu am fost citaţi, în scris sau telefonic deţi în Petiţia, înaintată Tribunalului Iaşi, am declarat toate datele de contact;
  • Nefiind citaţi, nu am avut posibilitatea de a argumenta punctul nostru de vedere, în faţa onoratei instanţe a Tribunalului Iaşi;
Menţionăm că un partid politic neparlamentar, cum este Partidul Forţa Moldova nu poate sesiza Curtea Constituţională, privind excepţia de neconstituţionalitate a unor articole din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanenteîi sunt grav afectate interesele politice, decât în momentul când această lege devine activă adică de când se declanşează procesul electoral (12 septembrie a. c) şi până când listele electorale devin definitive (adică 7 noiembrie a.c.)
29.10.2016
Preşedinte interimar Forţa Moldova
Traian Neculaie Rânja
Posted in Demersuri legislative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *