cfp

Propunerea legislativa pentru păstrarea inocenței copiilor

Comunicatul de presă:

Comitetul de inițiativă legislativă cetățenească pentru modificarea legii 196/2003 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, denumit „Copilărie fără Pornografie”, propunem societății românești o inițiativă legislativă, care să protejeze minorii de anumite conținuturi sexuale explicite, pe care, sub o anumită vârstă aceștia le-ar putea interpreta greșit. Este vorba despre conținuturi care influențează negativ dezvoltarea minorilor sau pe care copiii pur și simplu nu le pot discerne, existând pericolul real și nefast al creării unor confuzii grave în sistemul de valori morale, în ceea ce privește percepția naturalului, a sinelui, a relațiilor interumane și a lumii înconjurătoare.
Ne propunem astfel, alături de cetățenii României care susțin inițiativa noastră de asanare morală a spațiului educațional dedicat minorilor, să prevenim promovarea cu precădere în rândul acestora a pornografiei, să interzicem punerea la dispoziția persoanelor cu vârsta de sub 18 ani a oricărei forme de reclamă, a oricărui tip de conținut media sau a oricăror alte forme de expunere, care prezintă sexualitatea ca pe un scop în sine, care promovează sau susține abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului, homosexualitatea, fluiditatea de gen sau orice altă formă de promovare a vreunei perversități polimorfe și deviație de la natural.
Am pornit de la această premisă ținând cont de prevederile Constituției României, demersul nostru legislativ fiind făcut cu scopul susținerii unei dezvoltări fizice și morale sănătoase a copiilor noștri, definind în consecință aria acelor conținuturi cu privire la care se impune a ne asigura că minorii nu au acces, indiferent de suportul media aferent: platforme, publicații, evenimente, curriculae ori alte acțiuni de speță.
În urma obținerii avizului din partea Consiliului Legislativ si a publicării textului de lege în Monitorul Oficial Nr. 936 din 30 Septembrie 2021, am inițiat campania de strângere de semnături. Pentru ca textul de lege propus de noi să poată fi, însă, pus în dezbatarea Parlamentului, este necesar să strângem minimum 100.000 de semnături!
Formularul online pentru cei care vor să participe la campania de strângere de semnături în vederea protejării minorilor de propaganda ideologică sexuală, poate fi accesat la : https://copilariefarapornografie.ro/#voluntar
Cei care doresc să se informeze detaliat asupra inițiativei grupului de acțiune “Copilărie fără pornografie” pot accesa expunerea de motive şi textul propunerii legislative pe site-ul oficial www.copilariefarapornografie.ro.

Expunere de motive

Statul are obligația constituțională de a elabora norme care stau la baza unei legislații și a unui sistem instituțional care garantează protecția necesară dezvoltării fizice, sufletești și morale a minorilor, precum și păstrarea identității sexuale corespunzătoare sexului biologic. Conform Constituției României, Art. 49, Alin. 3, este interzisă exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală. Prin urmare, pentru ca România să ducă la îndeplinire acest deziderat, considerăm că sunt necesare trasarea acelor norme care să facă posibilă păstrarea valorilor morale în societate.

În fapt, această propunere legislativă protejează minorii de anumite conținuturi explicite pe care, sub o anumită vârstă, aceștia le-ar putea interpreta greșit, conținuturi care influențează negativ dezvoltarea minorilor sau pe care minorii pur și simplu nu le pot discerne, existând pericolul real și nefast al creării unor confuzii grave în sistemul de valori morale, în ceea ce privește percepția naturalului, a sinelui, a relațiilor interumane și a lumii înconjurătoare.

Pornind de la această premisă, prezenta propunerea legislativă, în acord cu prevederile Constituției României, este propusă în interesul unei dezvoltări fizice și morale sănătoase a minorilor, definind aria acelor conținuturi cu privire la care se impune a se asigura că minorii nu au acces, indiferent de suportul media aferent: platforme, publicații, evenimente, curricule ori alte acțiuni de speță.

În acest scop, prezenta propunere legislativă de completare și modificare a legii nr.196 din 13 mai 2003, republicată în Monitorul Oficial Nr. 198 din 20 martie 2014, privind prevenirea şi combaterea pornografiei, prevede interzicerea punerii la dispoziția persoanelor cu vârsta sub 18 ani, a oricărei forme de reclamă, a oricărui tip de conținut media sau a oricăror alte forme de expunere, care prezintă sexualitatea ca pe
un scop în sine, care promovează sau susține o abatere de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului, homosexualitatea, fluiditatea de gen sau orice altă formă de promovare a vreunei perversități polimorfe și deviație de la natural.

Propunerea noastră are în vedere introducerea unor norme care să prevină și să interzică derularea unor programe școlare dedicate minorilor, pe teme de educație sexuală de tip studii de gen, care pot afecta grav starea emoțională și afectivă a minorilor și pot denatura percepția obiectivă, naturală și morală a realității. În plus, prezentul text legislativ are în vedere preîntâmpinarea accesului în sistemul de învățământ preuniversitar a adăugirilor de conținut sexual al unor organizații având o autenticitate profesională îndoielnică, de multe ori înființate pentru reprezentarea și promovarea unor minorități sexuale. Cu ocazia acestor programe, reprezentanții unor organizații, sub egida derulării unor activități de educare în domeniul luptei împotriva discriminării, în cadrul unor așa zise activități de sensibilizare, influențează dezvoltarea sexuală naturală a minorilor, ceea ce poate provoca prejudicii grave în procesul de dezvoltare fizică, spirituală și morală a acestora.

Scopul modificării propuse de noi este ca derularea programelor destinate minorilor să fie posibilă doar de către personal specializat, iar participarea la acestea să fie făcută exclusiv cu acordul părinților, în așa fel încât, întreaga programă referitoare la educația sexuală să nu se transforme într-o platforma de promovare a agendei unor minorități artificiale, de construcție ideologica și pseudoștiințifică.

Propunerea legislativă:

Articol unic – Legea nr.196 din 13 mai 2003, republicată în Monitorul Oficial Nr. 198 din 20 martie 2014, privind prevenirea şi combaterea
pornografiei, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La Articolul 2 se introduce Alin. (4) materiale cu caracter explicit, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care promovează homosexualitatea în rândul persoanelor minore sau care îngrădesc dreptul minorilor la identitate de gen corespunzătoare sexului biologic.

2. Articolul 3, Alin. (2) se modifică după cum urmează: Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, ştiinţific, al cercetării, educaţiei sau al informării, dacă acestea sunt aprobate în prealabil de către Ministerul Educație și dacă, prin conținutul lor, nu pun în pericol dezvoltarea fizică și morală a minorilor.

3. La Articolul 3 se introduce Alin. 3: În vederea asigurării scopurilor și drepturilor minorilor, prevăzute de prezenta lege, se interzice punerea la dispoziția persoanelor cu vârsta sub 18 ani, a oricărui material pornografic sau conținut care prezintă sexualitatea ca pe un scop în sine, sau care promovează o abatere de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului sau homosexualitatea.

4. La Articolul 4 se introduce:

 • Alin. (3): Prestatorii de servicii sau care organizează evenimente, conferințe, seminarii sau orice alte acțiuni care au că scop să influențeze în mod negativ dezvoltarea fizică, spirituală și morală a minorilor, în special prin faptul că are că element definitoriu pornografia, violența, respectiv promovarea sau arătarea abaterii de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct , natural sau ca pe un scop în sine, trebuie să asigure măsurile necesare prin care accesul minorilor este interzis.
 •  Alin. (4) Prestatorii de servicii media care realizează și difuzează emisiuni care au ca scop să influențeze în mod negativ dezvoltarea fizică, spirituală și morală a minorilor, în special prin faptul că are că element definitoriu pornografia, violența, respectiv promovarea sau arătarea abaterii de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct, natural sau ca pe un scop în sine, trebuie să comunice și să marcheze corespunzător că respectivul program este interzis minorilor.
 • Alin. (5) Nu se consideră mesaj de interes public sau publicitate în scop social acea emisiune care este aptă să influențeze în mod negativ dezvoltarea fizică, spirituală și morală a minorilor, în special prin faptul că are ca element definitoriu prezentarea sexualității ca pe un scop în sine, pornografia, respectiv promovarea sau arătarea abaterii de identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității.
 • Alin. (6) Prestatorii de servicii în domeniul educației și instituțiile din subordonarea Ministerului Educației au obligația de a se asigura că în cadrul programelor educaționale nu se regăsesc informații care promovează pornografia sau care să influențeze în mod negativ dezvoltarea fizică, spirituală și morală a minorilor, în special prin faptul că are ca element definitoriu prezentarea sexualității ca pe un scop în sine sau arătarea abaterii de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității.

5. Articolul 5 se modifica după cum urmează: Publicaţiile având caracter pornografic sau care promovează violenţa, abaterea de identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct, natural sau ca pe un scop în sine, sunt destinate exclusiv persoanelor majore și sunt marcate cu un pătrat de culoare roşie pe prima copertă, sunt prezentate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicaţiei la stand, se comercializează numai în spaţii special amenajate, autorizate conform legii şi nu se vând minorilor.

6. Articolul 6, Alin. (2) se modifica după cum urmează: Afişarea de materiale cu caracter obscen, menționate la Articolul 5, în vitrinele spaţiilor de comercializare a publicaţiilor este interzisă.

7. La Articolul 7 se introduce Alin. (4): Persoanele care realizează website-uri cu caracter pornografic sau care promovează violentța, abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct, natural sau ca pe un scop în sine, sunt obligate să interzică accesul minorilor la conținutul website-ului sau al respectivelor secțiuni.

8. Articolul 9 se modifică după cum urmează:

 • – Se introduce Alin (1): Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficienţe psihofizice în acte cu caracter obscen sau care promovează pornografia, pedofilia, necrofilia, violenţa, abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct, natural sau ca pe un scop în sine se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
 • Se introduce Alin (2): Organizarea de reuniuni în spaţii publice, conferințe, seminarii sau a altor diverse acțiuni, la care participă sau asistă minori şi în cadrul cărora se promovează pornografia, pedofilia, necrofilia, violenţa, abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct, natural sau ca pe un scop în sine sau se comit acte cu caracter obscen, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
 • Se introduce Alin (3): Distribuirea gratuită sau în scop publicitar a materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori având un comportament explicit sexual și distribuirea în randul minorilor a materialelor care promovează pornografia, pedofilia, necrofilia, violenţa, abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct, natural sau ca pe un scop în sine, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

9. Se completează Articolul 10, suferind următoarele modificări:

 • – Lit a) se modifica după cum urmează: permiterea accesului minorilor în spaţiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen sau care promovează pornografia, pedofilia, necrofilia, violenţa, abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct.
 • Lit e) se modifica după cum urmează: expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclamă, a unor publicaţii având caracter pornografic, sau care promovează pornografia, pedofilia, necrofilia, violenţa, abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct fără că destinatarul să fi solicitat
  acest lucru;
 • Lit f) se modifica după cum urmează: expunerea în spaţii publice sau în vitrine, în scop comercial, informatic sau publicitar, a unor materiale cu caracter obscen explicit sau care promovează pornografia, pedofilia, necrofilia, violenţa, abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct.
 • Lit. g) se modifica după cum urmează: oferirea, punerea la dispoziţie, vânzarea, difuzarea ori deţinerea, în vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, sau care promovează pornografia, pedofilia, necrofilia, violenţa, abaterea de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualității, precum și prezentarea sexualității în mod direct, în alte spaţii decât cele amenajate.
 • Lit. h) se modifica după cum urmează: iniţierea, organizarea, finanţarea ori desfăşurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter explicit, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 4;
 • Lit. k) se modifica după cum urmează: nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (4), referitoare la obligaţia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic şi de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.

Posted in Comunicate, Demersuri legislative, Național.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *