Sesizarea Curţii Constiţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a art 54, alin. (2) din Legea 208/2015

Către Curtea Constituțională a României

Subscrisa „FORȚA MOLDOVA”, partid politic înființat prin Sentința Civilă nr. 11 bis/01.02.2016, declarată definitivă și irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iași, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, președinte interimar,

Formulez:

CERERE DE INTERVENTIE IN NUME PROPRIU

în acţiunea care formează obiectul Dosarului nr.2611D/2016 al CCR şi are termen de judecată la data de 28.11.2017 având ca obiect excepția de neconstituționalitate a art.54, alin.(2) din Legea nr. 208/2015 şi în care figurează ca părţi:

– reclamant: Partidul Oamenilor Liberi, Târgu Mureş

– pârât: Biroul Electoral Judeţean Tg. Mureş.

Vă rog sa admiteţi in principiu aceasta cerere, sa dispuneţi comunicarea ei părţilor, din proces, si in fond sa-mi fie admisa intervenţia, în nume propriu.

NOTA: dacă intervenţia în nume propriu nu ne este admisă solicităm să ne fie admisă intervenţia în favoarea reclamantului Partidul Oamenilor Liberi, Târgu Mureş.

Interesul nostru, în această cauză este datorat faptului că partidul Forţa Moldova a depus două candidaturi pentru alegerile din data de 11 decembrie 2016 şi anume Traian Neculaie Rânja la Senat şi Cristian Cernescu, la Camera Deputaţilor. Ambele candidaturi ne-au fost respinse de către Biroul Electoral Iaşi, întrucât nu au fost susţinute de numărul de semnături, prevăzut de art. 54, alin. 2 din Legea nr. 208/2015.

Instanţele sesizate, conform legii, şi anume Tribunalul Iaşi şi Curtea de Apel Iaşi au respins, în mod eronat, după părerea noastră, sesizarea CCR, privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 54, alin. 2, din Legea 208/2015.

Instanțele de judecată sesizate și anume Tribunalul Iași și Curtea de Apel Iași nu s-au mărginit doar să aprecieze îndeplinirea criteriilor de admisibilitate ale sesizării noastre ci au intrat pe fondul problemei, pronunțându-se în mod eronat asupra temeiniciei cauzei noastre, privind excepțiile de neconstituționalitate ale Legii 208/2015.

Art.146 lit.d) din Constituţia României consacră competenţa Curţii

Constituţionale de a hotărî asupra excepţiei de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial.

Posibilitatea pe care legiuitorul a lăsat-o la îndemâna instanţei de a putea respinge cererea de sesizare a Curţii, cu excepţia de neconstituţionalitate este, însă, limitată de textul art.29 alin.(6) din LEGEA NR. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale strict la constatarea condiţiilor de admisibilitate, şi anume, să privească o lege sau ordonanţă ori dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă în vigoare, să aibă legătură cu soluţionarea cauzei, să fie ridicată de părţi, procuror ori din oficiu de către instanţă iar prevederea atacată să nu fi fost declarată neconstituţională printr-o decizie anterioară a Curţii.

Menționăm că un partid politic neparlamentar, cum este Partidul Forța Moldova, nu poate sesiza Curtea Constituțională, privind excepția de neconstituționalitate a unor articole din . Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, deși îi sunt grav afectate interesele politice, decât în momentul când această lege devine activă sau în cazul de faţă când sesizarea Partidului Oamenilor Liberi a ajuns pe ordinea de zi Curţii Constituţionale.

De aceea rugăm onorata Curte Constituțională a României să se considere legal sesizată și să declanșeze direct declanșarea controlului de neconstituționalitate de către instanța de contencios constituțional.

15 noiembrie 2017                                                    Președinte interimar al Partidului „FORȚA MOLDOVA”

Traian Neculaie Rânja

Posted in Comunicate, Demersuri legislative, Traian Ranja.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *