Justificarea sesizării, către CCR, privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 54, alin (2) din Legea 208/2015

CĂTRE CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI DOMNULE PREŞEDINTE, Subscrisa „FORȚA MOLDOVA”, partid politic înființat prin Sentința Civilă nr. 11 bis/01.02.2016, declarată definitivă și irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iași, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, președinte interimar, formulez prezenta EXCEPŢIE DE NECONSTITUŢIONALITATE a prevederilor […]

Sesizarea Curţii Constiţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a art 54, alin. (2) din Legea 208/2015

Către Curtea Constituțională a României Subscrisa „FORȚA MOLDOVA”, partid politic înființat prin Sentința Civilă nr. 11 bis/01.02.2016, declarată definitivă și irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iași, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, președinte interimar, Formulez: CERERE DE INTERVENTIE IN NUME PROPRIU în acţiunea […]

tamplete_afis_campanie

Sesizare Curtea Constituţională a României privind legea electorală

Către Curtea Constițională a României             Subscrisa „FORȚA MOLDOVA”, partid politic înființat prin Sentința Civilă nr. 11 bis/01.02.2016, declarată definitivă și irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iași, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, președinte interimar, domiciliat în Iași, str. XXX, nr. XX, bl. […]

tamplete_afis_campanie

Curtea De Apel- Contestaţie la legea electorală

Către Curtea de Apel Iași, Dosar nr. 6635/99/2016 Subscrisa „FORŢA MOLDOVA”, partid politic înfiin at prin Sentin a Civilă nr. 11bis/01.02.2016, declarată definitivă i irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iaşi, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, preşedinte interimar, domiciliat în Iaşi, str. XXXX, nr. XX, […]

tamplete_afis_campanie

Tribunalul Iaşi, Contestaţie la legea electorală

Către Tribunalul Iași, Subscrisa „FORŢA MOLDOVA”, partid politic înfiinţat prin Sentinţa Civilă nr. 11bis/01.02.2016, declarată definitivă şi irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iaşi, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, preşedinte interimar, domiciliat în Iaşi, str. Cucu, nr. XX, bl. XXX, Scara XX, et. 3, ap. […]

tamplete_afis_campanie

Sesizarea Curţii Constituţionale privind legea electorală

CĂTRE CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI DOMNULE PREŞEDINTE, Subscrisa „FORŢA MOLDOVA”, partid politic înfiiţat prin Sentinţa Civilă nr. 11bis/01.02.2016, declarată definitivă şi irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iaşi, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, preşedinte interimar, domiciliat în Iaşi, str. XXXX, nr. XX, bl. xxx, Scara A, […]

Curtea de Apel – Contestaţie Legea Electorală a Alegerilor Locale

Către Curtea de Apel Iasi,             Subscrisa „FORȚA MOLDOVA”, partid politic înființat prin Sentința Civilă nr. 11 bis/01.02.2016, declarată definitivă și irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iași, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34,reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, președinte interimar, domiciliat în Iași, str. Cucu, nr. 22, bl. 309, […]

tamplete_afis_campanie

Tribunalul Iaşi – Contestaţie Legea Electorală a Alegerilor Locale

Către Tribunalul  Iași,             Subscrisa „FORȚA MOLDOVA”, partid politic înființat prin Sentința Civilă nr. 11 bis/01.02.2016, declarată definitivă și irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iași, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34,reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, președinte interimar, domiciliat în Iași, str. Cucu, nr. 22, bl. 309, Scara A, […]

tamplete_afis_campanie

Curtea Constituţională A României – Contestaţie la Legea Electorala A alegerilor Locale

CĂTRE CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI DOMNULE PREŞEDINTE,  Subscrisa „FORȚA MOLDOVA”, partid politic înființat prin Sentința Civilă nr. 11 bis/01.02.2016, declarată definitivă și irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iași, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, președinte interimar, domiciliat în Iași, str. Cucu, nr. 22, […]

fara prag electoral

Partidul „FORŢA MOLDOVA” a atacat în contencios administrativ Hotărârea de Guvern 51/2016!

Partidul „FORŢA MOLDOVA” a atacat în contencios administrativ, la Curtea de Apel Iaşi, Hotărârea de Guvern  51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016, care ne afectează grav interesele electorale, întrucât ne limitează drastic dreptul de a participa la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 şi a solicitat instanţei de contencios să […]