Curtea de Apel – Contestaţie Legea Electorală a Alegerilor Locale

Către Curtea de Apel Iasi,
            Subscrisa „FORȚA MOLDOVA”, partid politic înființat prin Sentința Civilă nr. 11 bis/01.02.2016, declarată definitivă și irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iași, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34,reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, președinte interimar, domiciliat în Iași, str. Cucu, nr. 22, bl. 309, Scara A, et. 3, ap. 10, legitimat cu CI, seria MX, nr. XXXXX și  identificat cu CNP 1521119XXXXXX,
solicităm casarea Hotarârii  403/2016  29.04.2016, a cărei motivare nu ne-a parvenit dar pe care o considerăm netemeinică și nelegală.
 http://www.fortamoldova.ro/demersuri-legislative/curtea-constitutionala-a-romaniei-contestatie-la-legea-electorala-a-alegerilor-locale
 Menționăm că într-o cauză similară, deschisă la Tribunalul București de către ziaristul Liviu Avram, Tribunalul București a admis sesizarea Curții Constituționale privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 50 (care se referă la numărul de semnături de susținere, necesare candidaților independenți) și 101 din Legea 115/20015. Pronunțarea Curții Coinstituționale asupra acestor două articole va avea loc pe data de 4 mai 2016, deci normal ar fi ca onorata instanâă a Curții de Apel Iași să ceară și examinarea articolului 49, din aceeași lege, care se referă la numărul de semnături necesare candidaților propuși de partidele politice.
De aceea vă solicităm casarea solicităm casarea Hotarârii  403/2016  29.04.2016 și suspendarea efectelor Hotărârii nr. 18 a BEJ Iași, care respinge toate candidaturile Partidului Forța Moldova, pentru funcția de consilier județean, pentru  motivul neîndeplinirii numărului de semnături, prevăzut la art. 49, alin. (2) a Legii 115/2015, până la pronunțarea Curții Constituționale, privind constituționalitatea acestui articol.
In lipsa soluției propriu zise anexăm, mai jos, extrasul soluției de pe Portalul Tribunalului Iași:
Complet: DE 11
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca inadmisibila cererea de suspendare a Hotatarii nr. 18 din 28.04.2016 a Birolului Electoral de Circumscriptie Judetean nr. 24 Iasi formulata de catra PARTIDUL FORTA MOLDOVA. În baza art. 54 alin. 8 din Legea nr. 115/2015, solu
ţia ramasa definitiva se va comunica Birolului Electoral de Circumscriptie Judetean nr. 24 Iasi. Cu drept de apel în termen de 24 de ore de la pronunţare, conform art. 54 alin. 6 din Legea nr. 115/2015, apel care se va depune la Curtea de Apel Ia?i sub sanc?iunea nulita?ii, conform art. 54 alin. 4 din Legea nr. 115/2015. Respinge ca inadmisibila cererea petentului PARTIDUL „FORTA MOLDOVA” privind sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin 2 a Legii 115/2015 . Cu recurs în 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.04.2016 ora 15.00. 
Document: Hotarâre  403/2016  29.04.2016.
Domnului Președinte al Curții de Apel Iași
 
30.04.2016
Președinte interimar Forța Moldova
Traian Neculaie Rânja
Posted in Demersuri legislative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *