dreaptao

ALTERNATIVE CONSERVATOARE ÎN ROMÂNIA

Salutăm apariția inițiativei „Alternativa Dreaptă” şi-i urăm mult succes! Ideile noastre par perfect compatibile şi avem speranţa unor cooperări viitoare fructuoase!
În peisajul poliitic românesc este nevoie, ca de aer, de un partid conservator autentic! Oricât ar părea de ciudat, la ora actuală, primele trei partide românești sunt de stânga! Avem o stângă comunistă, reprezentată de PSD, o stângă neomarxistă, reprezentată de USR dar şi o stângă mascată în PNL, care se afişează partid de dreapta dar propune numai măsuri de stânga, cum ar fi, Legea dării în plată, Legea conversiei datoriilor bancare, Legea supermarketurilor, Legea Legea cotelor de gen și mai nou mărirea salariilor primarilor cu 30%, cot la cot cu PSD etc.! În plus, PNL s-a compromis grav printr-o mezalianță politică mizerabilă cu PSD, între 2011-2014 și a pierdut și ultima urmă de onorabilitate, de pe blazonul Brătienilor! Fuziunea PNL-PSD s-a dovedit un mare eșec arătând, încă odată, că în politică lucrurile sunt mai complexe ca în matematică adică 2+2 nu fac întotdeauna 4 ci pot să facă 5 într-o fuziune reușită dar și 3 în una nereușită !
Alternativa Dreapta- manifest , text preluat de pe pagina de Facebook.
„Această pagină va discuta și promova perspectivele și valorile civice, sociale și politice care aparțin de sfera conservatorismului și de cea a creștin-democrației. Ne referim la un conservatorism de tip NATO, nu unul de extracție „pășunistă” sau „putinistă”, la o creștin-democrație ancorată în valorile ei istorice, dar și în realitățile curente ale vieții publice românești. În acești ani de tranziție bezmetică au fost suficienți oameni care au abuzat și pervertit conceptul de conservatorism politic sau care au crezut că folosind denumirea sau conceptul de creștin-democrație se pot revendica credibil de la acest tip de gândire și acțiune politică.
Scopul acestei pagini este de a aduce împreună români care aderă la aceste valori și perspective politice și de a genera idei, soluții și sprijin pentru autentice inițiative civice și politice de Dreapta. Considerăm că este o prioritate strategică ca românii care împărtășesc aceste valori și perspective să aibă un spațiu comun de interacțiune și schimb de idei.
Motivația pentru acest demers e simplă și e reprezentată de nevoia de consolidare a alternativei de Dreapta în spațiul public românesc. E ușor să observăm greșelile și derapajele PSD (Partidul Stat Dragnea “sic!”) sau tendințele progresiste ale altora. Provocarea rămâne închegarea și consolidarea alternativei, iar noi credem că valorile și abordările dreptei conservatoare/creștin-democrate sunt cele adecvate pentru a face asta. Dacă dorim ca măcar în 2019-2020 să avem o alternativă de votat, atunci de pe acum trebuie să comunicăm intențional și să ne organizăm.
În condițiile degringoladei accentuate a PNL-ului (partidul care a tot clamat că reprezintă dreapta politică) și a instalării majorității parlamentare și guvernamentale PSD & ALDE, care – după cum era de așteptat – se evidențiază prin derapaje, populism, mediocritate și impostură, socialisme găunoase și șubrezirea democrației constituționale, se impune și e de dorit să vedem regruparea și focalizarea „cetățenilor liberi și puternici” care înțeleg că doar prin implicare și colaborare putem să ne apărăm și promova valorile și viitorul nădăjduit. Evenimentele civice și politice de după 18 ianuarie au evidențiat și mai mult nevoia unei astfel de inițiative.
Respectăm diversele opțiuni politice și paradigme sociale pe care cetățenii români le au, dar considerăm că suntem într-o etapă în care sunt necesare unele clarificări și asumări doctrinare. E nevoie de dialog și colaborări punctuale cu alte forțe și grupuri politice care susțin statul de drept, transparența, lupta anti-corupție și alte reforme necesare, dar o astfel de colaborare și contrabalansare a influenței politice a PSD & ALDE nu se pot face decât între grupuri care sunt bine articulate, care își asumă o certă direcție și o anume afiliere politică.
În lumina acestor lucruri vă propunem și ne asumăm acest Manifest Alternativa Dreaptă.
Principiile, Valorile, poziționările, abordările și obiectivele de bază în jurul cărora se cristalizează acest grup:
PRINCIPII ȘI VALORI:
I. Libertate politică, economică, religioasă, personală
II. Transparență și Responsabilitate
III. Democrație Constituțională participativă
IV. Stat de Drept/Domnia Legii
V. Respect pentru Proprietate (inviolabilă)
VI. Inițiativă liberă în toate sferele societății (inclusiv Presă Liberă, nu aservită)
VII. Economie de piață liberă (cât mai puțin birocratică)
VIII. Egalitate în fața legii
IX. Justiție liberă și funcțională
X. Civilizația iudeo-creștină*
*Așa cum rezultă și din prima valoare enunțată, ideea nu este de a cere cuiva vreo formă de credință, ci de a prețui și valorifica contribuția aparte prin care valorile iudeo-creștine au construit Occidentul după gândirea greacă și legea romană (credință, demnitate, sanctitate a vieții, dreptate, cunoaștere, dragoste de semeni, familie, comunitate, rânduială, moderație).
Poziționări generale:
1. Apartenența la NATO ca principală organizație politico-militară care poate asigura și garanta siguranța națională a României;
2. Dorim o Uniune Europeană care funcționează mai ales ca uniune economică și vamală, care facilitează circulația persoanelor, mărfurilor și a capitalului și nu ca o birocrație centralizantă;
3. Relație specială și privilegiată cu Republica Moldova, având în vedere comuniunea istorică, de limbă și cultură cu basarabenii și aspirația de unitate;
4. Menținerea și dezvoltarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii;
5. Continuarea relațiilor aparte cu Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia și Israelul;
6. Respectarea și Promovarea Declarației Universale a Drepturilor Omului (din 1948);
OBIECTIVE:
1. Popularizarea acestui demers, astfel încât pagina “Alternativa Dreaptă” să fie un loc de interacțiune a mii de români care vor ca viața politică a țării să fie jalonată și condusă în jurul principiilor și abordărilor cuprinse în acest Manifest.
2. Împărtășirea și popularizare unor perspective și demersuri practice plecând de la valorile și obiectivele noastre în contextul în care trăim. Aceasta include și popularizarea poziționărilor, activităților, cărților, postărilor, ideilor și propunerilor generate de cetăteni proactivi, intelectuali, activiști civici și jurnaliști și care întruchipează principiile, valorile și abordările ce se regăsesc în Manifestul nostru.
3. Organizarea de acțiuni și întâlniri care pot da claritate, vizibilitate și influență scopurilor noastre, mai ales prin colaborare și coordonare cu alte grupuri și inițiative care împărtășesc valori și scopuri similare.
Abordări și Acțiuni asumate:
1. Sprijin pentru reformele necesare pentru dezvoltarea României;
2. Respect pentru cutume, cultură și tradiții;
3. Existența unui dialog deschis și coerent cu alte grupuri și instituții, respectând valorile și poziționările fiecăruia;
4. Promovăm ideea implicării civice-politice bazată pe convingeri și crezuri însoțite de un spirit de respect și generozitate față de toți cetățenii (esență și stilistică congruente);
5. Celebrarea și sprijinirea familiei și a căsniciei formată pe uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie;
6. Susținerea declarației și obiectivelor din Raportul Final al Comisiei pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România;
7. Clarificarea faptului că revoluția din 1989 a fost deturnată de grupul format în jurul lui Ion Iliescu care s-a păstrat la putere prin diverse malversațiuni și abuzuri care au culminat cu mineriada din 13-15 iunie 1990;
8. Dezvoltarea comunităților pe baza subsidiarității, inițiativei și solidarității asumate;
9. Reducerea și simplificarea fiscalitătii, birocrației și a reglementărilor excesive;
10. Dezvoltarea unei politici economice care să țină cont atât de oportunitățile oferite (de exemplu: potențialul turistic sau dezvoltarea industriei IT), cât și de nevoile de dezvoltare ale țării (de exempu: infrastructura de transport), fără a pierde din vedere realitățile competitive și inovative ale economiei globale.
11. Îmbunățirea calității Educației și a Sănătății atât prin măsuri financiar-administrative, cât și prin creșterea competiției, a competențelor, transparenței și inițiativei private;
12. Abordarea chestiunilor care țin de migrație/refugiați/zone de conflict atât prin prisma nevoii de a demonstra compasiune față de semeni și cei oprimați, cât și prin prisma nevoii de securitate și stabilitate;
13. Respectarea patriotismului și respingerea naționalismelor resentimentare și xenofobe și a diverselor forme de autoritarism;
14. Credem în nevoia de dezvoltare sustenabilă, gestionând, conservând și protejând mediul natural (considerând aceasta un act de respect faţă de Creator şi faţă de semenii nostri), dovedind respect pentru normele și realitățile sociale, dar fără a apela la abordări care țin mai degrabă de ingineria socială sau de ecologismul radical;
15. Promovarea cetățeniei active/asertive ca mod funcțional prin care comunitățile și instituțiile statului pot funcționa eficient și în slujba cetățenilor, inclusiv prin dezvoltarea de legături și parteneriate cu mișcările și inițiativele civice care au crescut în amploare și influența și la începutul acestui an;
PRECIZĂRI:
1. Nu ne asumăm acum formarea unui nou partid, deși sperăm că acest grup va putea contribui la cristalizarea, formarea și consolidarea unei inițiative politice credibile de dreapta care este cerută de piața politică românească.
2. Înțelegem că o parte din cetățenii români care au preferințe politice conservatoare sau creștin-democrate sunt membri sau simpatizanți ai unor partide existente (cum ar fi UCDR, USR sau PNTCD-ul istoric), iar alții nu au o anumită afiliere politică. Pe termen mediu și lung considerăm necesar să găsim modalități adecvate civice, politice și electorale prin care vocea și influența noastre să fie mai clare și de impact.
3. Aceasta este o inițiativă liberă, imperfectă dar perfectibilă, a unor cetățeni implicați și preocupați de realitățile civice și politice din România.
4. Recunoaștem că atât în trecutul recent, cât și în prezent au fost și există multiple grupuri, nuclee și organizații cu valori și obiective similare și este dorința noastră să colaborăm cu ele, să învățăm din experiența, expertiza și perspectivele lor, fără să fim în competiție cu acestea. Am evita astfel rivalitățile și competiția meschină care nu pot decît zădărnici strădaniile tuturor. Considerăm toate acestea drept necesare ca răspuns și alternativă la opțiunea „penal-colectivistă” reprezentată acum de PSD și sateliții săi.
Prea mult timp inițiativele și partidele de dreapta au avut de suferit din cauza dezbinării, orgoliilor, ineficienței și lipsei de realism. O adevărată mișcare de Dreapta se cristalizează în jurul unor Valori și Țeluri, nu în jurul unei persoane sau a unui grup închis. E vremea să învățăm din toate acestea și să pășim într-o nouă etapă.
Acest Manifest a fost redactat și actualizat, în urma unor reflecții și dialoguri cu mai mulți cetățeni, prin contribuția membrilor grupului Alternativa Dreapta și editat de Cristian Șoimaru. Grupul Alternativa Dreaptă este format din cetățeni activi din toate regiunile României și din Diasporă și s-a cristalizat la începutul anului 2017, plecând de la Principiile, Valorile și Abordările din acest Manifest.
Dacă te regăsești în aceste valori, paradigme și abordări și dorești să te implici în acest demers, te invităm să devii parte activă din „Alternativa Dreaptă”. Pagina de facebook Alternativa Dreaptă va fi interfața cu toți românii care împărtășesc aceste perspective și țeluri. Dacă cunoști și alți cetățeni care sprijină aceste lucruri, ar fi util să-i inviți și pe ei să dea un “like” paginii Alternativa Dreaptă.”
Posted in Doctrină.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *