tamplete_afis_campanie

Sesizare Curtea Constituţională a României privind legea electorală

Către Curtea Constițională a României

            Subscrisa „FORȚA MOLDOVA”, partid politic înființat prin Sentința Civilă nr. 11 bis/01.02.2016, declarată definitivă și irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iași, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, președinte interimar, domiciliat în Iași, str. XXX, nr. XX, bl. XX, Scara X, et. 3, ap. 10, legitimat cu CI, seria MX, nr. XXXXXX și  identificat cu CNP 1521119XXXXXX, 

SESIZĂM DIRECT CURTEA  CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

întrucât considerăm că, în mod eronat, instanțele de judecată sesizate și anume Tribunalul Iași și Curtea de Apel Iași nu s-au mărginit doar să  aprecieze îndeplinirea criteriilor de admisibilitate ale sesizării noastre  ci au intrat pe fondul problemei, pronunțându-se în mod eronat asupra temeiniciei cauzei noastre, privind excepțiile de neconstituționalitate ale Legii 208/2015.

            Art.146 lit.d) din Constituţia României consacră competenţa Curţii

Constituţionale de a hotărî asupra excepţiei de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial.

Posibilitatea pe care legiuitorul a lăsat-o la îndemâna instanţei de a putea

respinge cererea de sesizare a Curţii, cu excepţia de neconstituţionalitate este, însă, limitată de textul art.29 alin.(6) dinLEGEA NR. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale strict la constatarea condiţiilor de admisibilitate, şi anume, să privească o lege sau ordonanţă ori dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă în vigoare, să aibă legătură cu soluţionarea cauzei, să fie ridicată de părţi, procuror ori din oficiu de către instanţă iar prevederea atacată să nu fi fost declarată neconstituţională printr-o decizie anterioară a Curţii.

            Menționăm că un partid politic neparlamentar, cum este Partidul Forța Moldova, nu poate sesiza Curtea Constituțională, privind excepția de neconstituționalitate a unor articole din . Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, deși îi sunt grav afectate interesele politice, decât în momentul când această lege devine activă adică de când se declanșează procesul electoral (12 septembrie a. c) și până  când listele electorale devin definitive (adică 7 noiembrie a.c.).

            De aceea rugăm onorata Curte Constituțională a României să se considere legal sesizată și să declanșeze direct declanșarea controlului de neconstituționalitate de către instanța de contencios constituțional.

           

5  noiembrie 2016                                      

 Președinte interimar al Partidului „FORȚA MOLDOVA”

Traian Neculaie Rânja

NOTA:  Anexăm acțiunii noastre următoarele documente:

1.    Sesizarea Curții Constituționale, depusă la Tribunalul Iași și la Curtea de Apel Iași;

2.    Sesizarea Tribunalului Iași;

3.    Hotărârea nr !676/28 octombrie 2016, privind respingerea acțiunii noastre;

4.    Sesizarea adresată Curții de Apel Iași;

5.    Comunicarea privind respingerea sesizării noastre (Hotărârea nu ne-a fost comunicată.

Posted in Demersuri legislative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *