DE CE ”FORȚA MOLDOVA”?

  1. Fiindcă la aproape un veac de la ”Marea Unire”, Moldova este marginalizată și continuă să fie cea mai săracă provincie românească iar decalajul, față de capitală și celelalte provincii istorice, are tendința să crească;
  2. Fiindcă Moldova este reprezentată necorespunzător, în Guvern, Parlament și alte intituții ale administrației naționale;
  3. Fiindcă Unirea nu poate fi considerată desăvârșită, fără o cale de acces modernă, care să traverseze Carpații și să conecteze Moldova la civilizația și prosperitatea occidentală.

SCOPUL NOSTRU

Scopul politic al Partidului FORȚA MOLDOVA este de a clădi o Românie modernă și prosperă bazată pe economia de piață și de a construi o societate care promovează şi respectă viața și demnitatea umană, libertatea și responsabilitatea individuală, proprietatea și inițiativa privată, egalitatea în faţa legii şi supremația legii.


OBIECTIVELE PARTIDULUI FORȚA MOLDOVA

Principalele obiective ale partidului FORȚA MOLDOVA sunt:

  1. Apărarea și promovarea valorilor naționale și a interesului național.
  2. Apărarea suveranității naţionale, independenţei şi unitatății statului, integritatății teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale;
  3. Respectarea şi garantarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale omului şi ale cetăţeanului, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi Constituţia României;
  4. Promovarea şi apărarea libertății, democraţiei şi economiei de piață ca forme de organizare politică și economică a societăţii româneşti.